مجمع عمومی  فوق العاده نوبت سوم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

مدیر وبسایت
در تاریخ 17 ژانویه 2022

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده نوبت سوم تاريخ انتشار 1400/10/27 جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 15:30 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1400/11/09 درمحل تالارآزادی واقع درضلع شمالی پارک آزادی تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و چنانچه حضورعضوی میسرنمی باشد می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی حق حضور واعمال را به شخص دیگری واگذار نماید. دستورجلسه: 1-اتخاذ تصمیم ...

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی پیش خرید آپارتمان مجموعه جنت  فراخوان شماره ۳۷

آگهی فراخوان عمومی پیش خرید آپارتمان مجموعه جنت فراخوان شماره ۳۷

admin
در تاریخ 1 نوامبر 2021

آگهی فراخوان عمومی پیش خرید آپارتمان مجموعه جنت فراخوان شماره 37 تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از اینجا مشاهده نمایید   [ngg src="galleries" ids="7" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]            

ادامه مطلب
آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۵(رهبرماه)

آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۵(رهبرماه)

مدیر وبسایت
در تاریخ 31 می 2021

آگهی فراخوان عمومی شماره 35 قابل توجه اعضاء محترم تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس باسلام واحترام این تعاونی درجهت ارائه خدمات مسکن درنظر دارد نسبت به خرید وسرمایه گذاری تکمیل وواگذاری پروژه 42 واحدمسکونی بنشانی کوچه4 خیابان رهبرماه معالی آباد متعلق به اداره املاک شهرداری اقدام نماید جهت استحضار اعضاء محترم . 1-پروژه درحال حاضر 42 واحدمسکونی بوده دارای مجوزات ساخت ،پرداخت هزینه انشعابات وساخت اسکلت تامرحله دیوارچینی می باشد میزان پیشرفت فیزیکی حدود55 % می باشد. 2-مبلغ پایه قیمت مزایده که توسط هیئت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین شده وبه عنوان حداقل مبلغ اسمی مجموعه می باشد برابر با 122.700.000.000 تومان  می باشد. 2-2-هزینه سپرده شرکت  درمزایده برابربا 6.135.000.000 تومان می باشد که ...

ادامه مطلب
پروژه جبل الدراک

پروژه جبل الدراک

admin
در تاریخ 23 می 2020

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */   این پروژه به حد نصاب نرسید به نام خدا آگهی فراخوان عمومی شماره 34 تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بدینوسیله به اطلاع عموم اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن می رساند باپیگیری های صورت گرفته وتفاهم نامه منعقده پروژه ای بامشخصات ذیل تعریف وپیشنهاد می گردد. 1- محل اجرای پروژه :  واقع درجبل الدراک (فرهنگ شهر) انتهای خیابان شهید بانشی-روبروی برج طلوع  تحت پلاک ثبتی 7/2369 2- مشخصات پروژه : براساس مندرجات دستورنقشه ارائه شده توسط شهرداری ساختمان احداثی شامل یک بلوک 36 واحدی که شامل  ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

admin
در تاریخ 2 جولای 2019

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت00: 18 روزشنبه مورخ 22/04/98  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نشانی : میدان بسیج(فلکه فرودگاه)–کوچه 40انقلاب–پلاک 5طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد.ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.   دستورجلسه: 1-بررسی وتصویب صورت های مالی  سال 96-97   توجه : 1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرشناسایی ویا عضویت درشرکت ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تاریخ انتشار  ۰۴/۳/۹۸

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تاریخ انتشار ۰۴/۳/۹۸

admin
در تاریخ 28 می 2019

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز سه شنبه  مورخ 21/03/98  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادیتشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد. دستورجلسه: 1-قرائت گزارش کتبی هیات مدیره 2-قرائت  گزارش بازرسین 3-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره  4-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل بازرسین جهت سال مالی 98 5-تصمیم گیری ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

admin
در تاریخ 16 آوریل 2019

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روز چهارشنبه  مورخ 01/03/98  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد. دستورجلسه: 1-قرائت گزارش کتبی هیات مدیره 2-قرائت  گزارش بازرسین 3-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره  4-انتخابات ...

ادامه مطلب
توزیع اصل و سود سهام

توزیع اصل و سود سهام

admin
در تاریخ 26 فوریه 2019

قابل توجه سهام داران عمومی واعضاء تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به استحضارمیرساند براساس مصوبه مجمع عمومی سال 88 این تعاونی ازمحل سهام عمومی (600هزارتومانی) اعضاء سرمایه گذاری درخریداموال منقول وغیرمنقول انجام پذیرفته وبراساس مصوبه سال 96 همین تعاونی فروش اموال سرمایه گذاری دردستورکار قرارگرفته است. ازآنجاکه سیاست گذاری این تعاونی در راستای خدمات عمومی این تعاونی به کل اعضاء پایان یافته وهمچنین درطول مدت فعالیت شرکت با وجود تعریف بیش از 50 پروژه مختلف استقبالی     ازسوی اعضاء صورت نگرفته لذا این تعاونی درنظردارد نسبت به توزیع اصل وسودسهام براساس سنوات عضویت اقدام کند لذا ازهمه سهام داران عمومی پروژه وهمچنین آندسته اعضاء محترمی که خدماتی ازتعاونی دریافت ...

ادامه مطلب
توزیع اصل و سود سهام

توزیع اصل و سود سهام

admin
در تاریخ 26 فوریه 2019

قابل توجه سهام داران عمومی واعضاء تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به استحضارمیرساند براساس مصوبه مجمع عمومی سال 88 این تعاونی ازمحل سهام عمومی (600هزارتومانی) اعضاء سرمایه گذاری درخریداموال منقول وغیرمنقول انجام پذیرفته وبراساس مصوبه سال 96 همین تعاونی فروش اموال سرمایه گذاری دردستورکار قرارگرفته است. ازآنجاکه سیاست گذاری این تعاونی در راستای خدمات عمومی این تعاونی به کل اعضاء پایان یافته وهمچنین درطول مدت فعالیت شرکت با وجود تعریف بیش از 50 پروژه مختلف استقبالی     ازسوی اعضاء صورت نگرفته لذا این تعاونی درنظردارد نسبت به توزیع اصل وسودسهام براساس سنوات عضویت اقدام کند لذا ازهمه سهام داران عمومی پروژه وهمچنین آندسته اعضاء محترمی که خدماتی ازتعاونی دریافت ...

ادامه مطلب