پروژه جبل الدراک

پروژه جبل الدراک

admin
در تاریخ 23 می 2020

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ این پروژه به حد نصاب نرسیدبه نام خداآگهی فراخوان عمومی شماره 34تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارسبدینوسیله به اطلاع عموم اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن می رساند باپیگیری های صورت گرفته وتفاهم نامه منعقده پروژه ای بامشخصات ذیل تعریف وپیشنهاد می گردد.1- محل اجرای پروژه :  واقع درجبل الدراک (فرهنگ شهر) انتهای خیابان شهید بانشی-روبروی برج طلوع  تحت پلاک ثبتی 7/23692- مشخصات پروژه : براساس مندرجات دستورنقشه ارائه شده توسط شهرداری ساختمان احداثی شامل یک بلوک 36 واحدی که شامل  12 طبقه سه واحدی بانضمام دوطبقه زیرزمین ...

ادامه مطلب