پروژه جبل الدراک

پروژه جبل الدراک

admin
در تاریخ 23 می 2020

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */   این پروژه به حد نصاب نرسید به نام خدا آگهی فراخوان عمومی شماره 34 تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بدینوسیله به اطلاع عموم اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن می رساند باپیگیری های صورت گرفته وتفاهم نامه منعقده پروژه ای بامشخصات ذیل تعریف وپیشنهاد می گردد. 1- محل اجرای پروژه :  واقع درجبل الدراک (فرهنگ شهر) انتهای خیابان شهید بانشی-روبروی برج طلوع  تحت پلاک ثبتی 7/2369 2- مشخصات پروژه : براساس مندرجات دستورنقشه ارائه شده توسط شهرداری ساختمان احداثی شامل یک بلوک 36 واحدی که شامل  ...

ادامه مطلب