تسهیلات بانک شهر جهت خرید عمده وسایل تجهیزات دکوراسیون ومنصوبات داخلی

تسهیلات بانک شهر جهت خرید عمده وسایل تجهیزات دکوراسیون ومنصوبات داخلی

مدیر وبسایت
در تاریخ 31 آگوست 2022

اعضای محترم پروژه پارسه صدرا در صورت تمایل دریافت تسهیلات بانک شهر جهت خرید عمده وسایل تجهیزات دکوراسیون ومنصوبات داخلی ازطریق تعاونی می باشید فرم مربوطه را تکمیل و تحویل شرکت دهید

ادامه مطلب
مجمع پروژه پارسه مهندسین صدرا

مجمع پروژه پارسه مهندسین صدرا

مدیر وبسایت
در تاریخ 22 ژانویه 2022

                                                                        بسمه تعالی قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا باسلام واحترام به استحضارمیرساند مجمع عمومی اعضاء پروژه با دستورکار زیررأس ساعت 16 مورخ 1400/11/09 درمحل سالن اجتماعات (تالارآزادی ) درضلع شمالی پارک آزادی شیراز برگزار می گردد . باتوجه به اینکه تصمیمات مجمع عمومی لازم الاجرا می باشد لذا مستدعی است باحضورحداکثری خود درپیشبرد پروژه تاثیرگذار باشید .   موضوع دستورجلسه : 1-اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه ادامه فعالیت پروژه . 2-اتخاذ تصمیم درخصوص برنامه ریزی زمانی وتامین اعتبار مالی .                                                                                                                  بــاتشــکر                                                                                      هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی                                                                                  استان  فارس    

ادامه مطلب
انتخاب واحد ۱۰۰متری پروژه پارسه صدرا

انتخاب واحد ۱۰۰متری پروژه پارسه صدرا

مدیر وبسایت
در تاریخ 16 سپتامبر 2020

سهامداران محترم پروژه پارسه صدرا با توجه به  مصوبه مورخ1399/06/25 هیات مدیره،مبنی بر اصلاح انتخاب واحد های 100متری پروژه پارسه مهندسین از جنابعالی دعوت بعمل می آید که راس ساعت اعلامی مطابق با لیست پیوست جهت انتخاب واحد به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
مهلت اعتراض امتیازبندی

مهلت اعتراض امتیازبندی

مدیر وبسایت
در تاریخ 26 جولای 2020

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا باسلام واحترام به پیوست لیست امتیازبندی اعضاء پروژه براساس اولویت بندی های واحد وبه تفکیک تقدیم می گردد: قابل توجه آنکه : 1-زمان مغایرت گیری وجوه واریزی دردونوبت تمدید شده وهیچگونه اعتراضی ازبابت زمان واریز اقساط پذیرفته نمی شود. 2-درجلسه ایی که باحضورهیئت مدیره وبازرسین محترم برگزارشد مصوب گردید درخصوص آندسته از عزیزانی که اقساط خود را درقالب چک پرداخت نموده اند زمانی 10 روزه تحت عنوان فرآیند زمان وصول چک درنظرگرفته شود تا حقی ازاین دسته ازاعضاء محترم تضییع نگردد. 3-نرم افزار امتیازبندی توسط شرکت معتمد اداره تعاون استان فارس تهیه وسابقه تطبیق آن با نحوه امتیازبندی اعلام شده دراساسنامه شرکت قبلاً توسط تعاونی استعلام شده که ...

ادامه مطلب
وام درقالب تسهیلات پروژه صدرا

وام درقالب تسهیلات پروژه صدرا

admin
در تاریخ 2 دسامبر 2019

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا باسلام واحترام به استحضارمیرساند آندسته ازاعضایی که تمایل به دریافت وام درقالب تسهیلات مرابحه اعتباری ازبانک تعاون را دارند مستدعی است جهت تشکیل پرونده ازتاریخ انتشاراین نامه ظرف مدت یک هفته به دفترتعاونی مسکن مراجعه فرمائید. شرایط پرداخت تسهیلات : 1-سقف حداکثرتسهیلات 450.000.000 ریال . 2-میزان سود پرداخت 18 % 3-زمان بازپرداخت یکماه پس ازواریزتسهیلات بمدت 48 ماه ( فروش اقساطی ) 4-ضمانت پرداخت اخذ سفته باضمانت حداقل سه نفر ضامن دارای اهمیت. 5- افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت با 10 % مبلغ مورد درخواست تسهیلات    

ادامه مطلب
اقساط پروژه پارسه مهندسین صدرا

اقساط پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 2 اکتبر 2019

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا: به استحضار میرساند شرایط،نحوه،مدت و مبلغ اقساط طی نامه کتبی به آدرس اعلامی ارسال شده است.خواهشمند است در خصوص پرداخت در 98/07/20 اقدام لازم مبذول فرمائید.باسپاس IR730140040000420000073460

ادامه مطلب
تکمیل وجه پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

تکمیل وجه پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ 6 آگوست 2019

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا  باسلام واحترام به استحضارمیرساند عملیات احداث وتکمیل پروژه با برنامه زمانبندی تنظیمی تاپایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. دراین راستا همکاری متقابل سازنده شریک سرمایه گذارو پیش فروشنده آپارتمان درتسریع کار واعضاء محترم در پرداخت اقساط به موقع رسیدن به این مهم خواهد بود. قابل توجه اعضاء محترم: 1-تاکنون 4 قسط ازاقساط پرداخت نشده است دیون معوق عضو درقالب این 4 قسط بایستی تاپایان سال جاری پرداخت گردد براساس تصمیم هیئت مدیره نحوه پرداخت اقساط معوق  به شرح زیرمی باشد: قسط اول با تاریخ سررسید 25/5/98 قسط دوم با تاریخ سررسید 25/07/98 قسط سوم با تاریخ سررسید25/09/98 قسط چهارم با تاریخ سررسید 25/11/98 1-میزان 5 % ازبدهی اعضاء همزمان باتنظیم ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ 4 دسامبر 2018

قابل توجه سهام داران عمومی واعضاء تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به استحضارمیرساند براساس مصوبه مجمع عمومی سال 88 این تعاونی ازمحل سهام عمومی (600هزارتومانی) اعضاء سرمایه گذاری درخریداموال منقول وغیرمنقول انجام پذیرفته وبراساس مصوبه سال 96 همین تعاونی فروش اموال سرمایه گذاری دردستورکار قرارگرفته است. ازآنجاکه سیاست گذاری این تعاونی در راستای خدمات عمومی این تعاونی به کل اعضاء پایان یافته وهمچنین درطول مدت فعالیت شرکت با وجود تعریف بیش از 50 پروژه مختلف استقبالی     ازسوی اعضاء صورت نگرفته لذا این تعاونی درنظردارد نسبت به توزیع اصل وسودسهام براساس سنوات عضویت اقدام کند لذا ازهمه سهام داران عمومی پروژه وهمچنین آندسته اعضاء محترمی که خدماتی ازتعاونی دریافت ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ 15 سپتامبر 2018

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز دوشنبه مورخ 21/08/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادی تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً هرعضو می تواند علاوه بر رأی خود سه رأی با وکالت وهرغیر عضویک رأی با وکالت داشته باشد و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد. دستورجلسه: 1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره که وفق قوانین ومقررات به عهدۀ مجمع عمومی قرارمی گیرد. 2-قرائت گزارش کتبی بازرسین . 3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96. 4-پیشنهاد وتصویب بودجه سال 97 . 5- کاهش ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 3 سپتامبر 2018

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو باسلام و احترام علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت. طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا ...

ادامه مطلب