وام درقالب تسهیلات پروژه صدرا

وام درقالب تسهیلات پروژه صدرا

admin
در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا باسلام واحترام به استحضارمیرساند آندسته ازاعضایی که تمایل به دریافت وام درقالب تسهیلات مرابحه اعتباری ازبانک تعاون را دارند مستدعی است جهت تشکیل پرونده ازتاریخ انتشاراین نامه ظرف مدت یک هفته به دفترتعاونی مسکن مراجعه فرمائید. شرایط پرداخت تسهیلات : 1-سقف حداکثرتسهیلات 450.000.000 ریال . 2-میزان سود پرداخت 18 % 3-زمان بازپرداخت یکماه پس ازواریزتسهیلات بمدت 48 ماه ( فروش اقساطی ) 4-ضمانت پرداخت اخذ سفته باضمانت حداقل سه نفر ضامن دارای اهمیت. 5- افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت با 10 % مبلغ مورد درخواست تسهیلات    

ادامه مطلب
اقساط پروژه پارسه مهندسین صدرا

اقساط پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا: به استحضار میرساند شرایط،نحوه،مدت و مبلغ اقساط طی نامه کتبی به آدرس اعلامی ارسال شده است.خواهشمند است در خصوص پرداخت در 98/07/20 اقدام لازم مبذول فرمائید.باسپاس IR730140040000420000073460

ادامه مطلب
تکمیل وجه پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

تکمیل وجه پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا  باسلام واحترام به استحضارمیرساند عملیات احداث وتکمیل پروژه با برنامه زمانبندی تنظیمی تاپایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. دراین راستا همکاری متقابل سازنده شریک سرمایه گذارو پیش فروشنده آپارتمان درتسریع کار واعضاء محترم در پرداخت اقساط به موقع رسیدن به این مهم خواهد بود. قابل توجه اعضاء محترم: 1-تاکنون 4 قسط ازاقساط پرداخت نشده است دیون معوق عضو درقالب این 4 قسط بایستی تاپایان سال جاری پرداخت گردد براساس تصمیم هیئت مدیره نحوه پرداخت اقساط معوق  به شرح زیرمی باشد: قسط اول با تاریخ سررسید 25/5/98 قسط دوم با تاریخ سررسید 25/07/98 قسط سوم با تاریخ سررسید25/09/98 قسط چهارم با تاریخ سررسید 25/11/98 1-میزان 5 % ازبدهی اعضاء همزمان باتنظیم ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷

قابل توجه سهام داران عمومی واعضاء تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به استحضارمیرساند براساس مصوبه مجمع عمومی سال 88 این تعاونی ازمحل سهام عمومی (600هزارتومانی) اعضاء سرمایه گذاری درخریداموال منقول وغیرمنقول انجام پذیرفته وبراساس مصوبه سال 96 همین تعاونی فروش اموال سرمایه گذاری دردستورکار قرارگرفته است. ازآنجاکه سیاست گذاری این تعاونی در راستای خدمات عمومی این تعاونی به کل اعضاء پایان یافته وهمچنین درطول مدت فعالیت شرکت با وجود تعریف بیش از 50 پروژه مختلف استقبالی     ازسوی اعضاء صورت نگرفته لذا این تعاونی درنظردارد نسبت به توزیع اصل وسودسهام براساس سنوات عضویت اقدام کند لذا ازهمه سهام داران عمومی پروژه وهمچنین آندسته اعضاء محترمی که خدماتی ازتعاونی دریافت ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز دوشنبه مورخ 21/08/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادی تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً هرعضو می تواند علاوه بر رأی خود سه رأی با وکالت وهرغیر عضویک رأی با وکالت داشته باشد و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد. دستورجلسه: 1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره که وفق قوانین ومقررات به عهدۀ مجمع عمومی قرارمی گیرد. 2-قرائت گزارش کتبی بازرسین . 3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96. 4-پیشنهاد وتصویب بودجه سال 97 . 5- کاهش ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو باسلام و احترام علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت. طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا دو

پروژه پارسه مهندسین صدرا دو

admin
در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو باسلام و احترام علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت. طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷

سهامداران محترم پارسه صدرا یک: به اطلاع میرساند با توجه به اینکه در مورخ97/04/09 روز شنبه لیست متقاضیان دریافت تسهیلات جهت درج در پرونده به بانک مسکن اعلام میگردد لذا به استحضار میرساند در لیست موجود صرفا نام افرادی که قبلا متقاضی عدم دریافت تسهیلات را امضاء کرده اند از لیست خارج و مابقی به عنوان متقاضی دریافت تسهیلات  به بانک اعلام خواهند شد.

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

سهامداران محترم پارسه صدرا1: با توجه به انجام مراحل تسهیلات بانکی، در صورت موافقت بانک با تسهیلات مسکن مهر با سود 9درصد (25میلیون تومان 4درصد +10میلیون تومان 20درصد) در صورت عدم موافقت بانک با رسوب واوراق 22درصد. بدون رسوب و اوراق18درصد- مدت دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی 18ماه با قابلیت تبدیل به 24ماه-نحوه پرداخت اقساط به صورت فروش اقساطی برای هر واحد تا سقف 40میلیون تومان با سود18درصد10ساله خواهشمند است،جهت امضاء موافقت نامه وام از96/12/05تا 96/12/12 به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

admin
در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۶

سهامداران محترم پارسه صدرا یک: با توجه به اعلام وصولی قسط جدید در مورخ96/11/05 و ارسال چکهای اعضاء به بانک،خواهشمند است نسبت به تکمیل موجودی اقدام فرمایید.در غیر اینصورت با درخواست کتبی تا تاریخ96/10/26امور مالی را مطلع سازید.باسپاس 38305421

ادامه مطلب