فراخوان فروش واحد در آستانه مهندسین

باتوجه به توافق انجام شده فی مابین این تعاونی وشرکت عمران وبهسازی درخصوص واگذاری ۲۸واحد آپارتمان (۱۶واحد دوخوابه ،۱۲واحد یک خوابه ) ازپروژه ۱۳۹ واحدی آستانه مهندسین واقع در فلکه دفاع مقدس –جنب شهرداری تاریخی وفرهنگی شیراز را با شرایط زیرخریداری نماید لذا ازمتقاضیان محترم درخواست می شود جهت ثبت نام و با کسب اطلاع بیشتر به دفترتعاونی مراجعه فرمائید.

شرایط فروش :

۴۰%   درزمان عقد قرارداد

۱۰%   در زمان تحویل

۱۰%   زمان تحویل سند

۴۰%   اقساط یکساله

قیمت اعلام شده بصورت تقریبی توسط فروشنده (شرکت عمران وبهسازی ) برای واحدهای دوخوابه از قرارهرمترمربع ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ریال وبرای واحدهای یک خوابه ازقرارهرمترمربع۱۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
می باشد.

admin
در تاریخ 20 اکتبر 2015
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.