گردشگری هفت برم

-اجرای مراسم کلنگ زنی درتاریخ ۱۲/۰۷/۹۱ درمحل توسط ارگانهای ذیربط واطلاع رسانی توسط سایت تعاونی وصداوسیمای فارس و روزنامه های محلی خبر ونیم نگاه .

۳-احداث یک حلقه چاه آب دهانه گشاد بامجوز ازمدیریت منابع آب شیراز ونصب پمپ باشافت ولوله به عمق ۵۰ متر وپشته چاه در شاخه ها وارتفاع مختلف بطول ۵/۸۴ متر .

۴-واحد نقشه برداری تعاونی پیاده کردن کلیه راههای دسترسی وحریم زمین درسطح گردشگری ومنطقه باغات .

۵-اجرای عملیات راهسازی راههای دسترسی درداخل مجموعه گردشگری ومنطقه باغات .

۶-خریداری بخشی ازنهال ونگهداری درفاز یک .

۷-خاکبرداری وتسطیح وآماده نمودن سطح موردنیاز دربالاترین ارتفاع منطقه گردشگری جهت احداث تاسیسات مراحل بعدی .

۸-دریافت پروانه ساخت ویلاهای اقامتی وتجاری از ارگانهای مربوطه .

۹-پیگیری درمورد نحوه ساخت واعلام هزینه تعدادی از ویلاهای اقامتی باشرکت سازنده .

۱۰-پیگیری درمورد صدور پروانه بهره برداری ازچاه آب احداثی ازطریق مدیریت منابع آب شیراز ازسازمان میراث فرهنگی شیراز .

۱۱-پیگیری درارگانهای مربوطه جهت تهیه آب شرب وگاز وبرق وگاز وبرق وتلفن درمنطقه گردشگری

۱۲-استخدام یک نفرنگهبان جهت پروژه .

admin
در تاریخ 1 دسامبر 2014
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.