پروژه پارسه صدرا

قابل توجه سهامداران پروژه پارسه مهندسین صدرا

باتوجه به قرارداد منعقده تعاونی مسکن باشرکت انبوه سازمبنی برساخت پروژه پارسه مهندسین درقالب ۳ بلوک ۸ طبقه بشرح ذیل اقدامات انجام شده به اطلاع می رساند :

الف : مشخصات پروژه :

۱-اسکلت بتنی + سقف تیرچه وفوم .

۲-هربلوک دوطبقه زیرزمین وهمکف شامل پارکینگ پیلوت + انباری+ لابی ودو دستگاه آسانسور ویک واحد سالن اجتماعات شامل سه بلوک .

۳-طبقه ۱ تا۵ شامل ۲۰ واحد دوخوابه و۵ واحد یک خوابه .

۴-طبقه ششم شامل ۲ واحد سه خوابه ویک واحد یک خوابه .

۵-متراژ مفید و مشاع دوخوابه ۱۰۰تا ۱۱۰متر مربع

۶-متراژ مفید و مشاع یک خوابه ۸۰ تا ۸۵ مترمربع

ب: پشرفت فیزیکی پروژه :

۱-اصلاح پروانه جدید ساختمانی شامل تایید نقشه معماری – سازه – تاسیسات- و واریز مبلغ مابه التفاوت پروانه ساختمانی .

۲- تجهیزکارگاه ۱۰۰ درصد .

۳-اجرای خاکبرداری جدید در زمین دج وسنگی وحمل خاک به خارج ازکارگاه شامل سه بلوک (حجم ۱۰۰۰۰ متر مکعب).

۴- اجرای بتن مگرسه بلوک                   ۱۰۰% .

۵-آرماتوربندی فونداسیون بلوک A        ۹۰% .

۶-آرماتوربندی فونداسیون بلوک B         ۳۵% (درحال تکمیل) .

۷-تهیه آرماتورپای کارفونداسیون بلوک C  ۱۰۰% .

 

admin
در تاریخ 18 مارس 2015
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.