سهامداران پردیس مهندسین ۱و ۲ هفت برم

سهامداران پردیس مهندسین ۱و ۲ هفت برم

admin
در تاریخ 26 جولای 2015

نظر به تشکیل جلسه مورخ1393/11/30 در تالار آزادی واقع در پارک شهر شیراز و انتخاب و تایید هئیت امنا فاز1 و2 هفت برم توسط اعضای محترم جهت پیگیری و فعالیتهای اجرایی از کلیه سهامداران تقاضا میگردد برای اطلاع بیشتر از نحوه عملیات اجرایی در آتی،به دفتر هئیت امناء در تعاونی مسکن مراجعه فرمائید.   تلفن همراه هئیت امناء پردیس1: مهندس بهنام زارع                                     09173142720 مهندس افشین سلطانی                             09177158363     تلفن همراه هئیت امناء پردیس2: مهندس محمودرضا محمدی                        09171125605 مهندس بهنام صفای روح                           09173159156

ادامه مطلب