پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 25 اکتبر 2015

تصمـیـمات : در مورخ 94/07/27 درسالن خیام سازمان نظام مهندسی جلسه ای باحضورسهامداران محترم پروژه تشکیل وبه بحث تبادل نظردرموارد ذیل پرداخته شد: 1. بررسی برنامه زمانی پیشرفت کار، توضیح درموردکارهای انجام شده ازبدوخرید تا مهرماه سال جاری واعلام تاخیرات مجازپروژه . 2. تغییردرنقشه های معماری وسازه و شفاف سازی دراین خصوص برای سهامداران محترم . 3. ضرورت  تنظیم قرارداد متمم برای سهامداران محترم توضیح داده شد ومصوب شد اعضاء محترم براساس متراژ و تیپ واحدها آپارتمان های یک خوابه ، دوخوابه کوچک، دوخوابه بزرگ، سه خوابه ، برای پیش ثبت نام درهفته آینده دردفترتعاونی مسکن حضوریافته ونسبت به انتخاب متراژ اقدام نمایند. 4.درصورت افزایش درخواست تقاضا درهرانتخاب قرعه کشی ملاک عمل خواهدبود. 5.درخصوص دریافت تسهیلات ...

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 16 اکتبر 2015

باتوجه به توافق انجام شده فی مابین این تعاونی وشرکت عمران وبهسازی درخصوص واگذاری 28واحد آپارتمان (16واحد دوخوابه ،12واحد یک خوابه ) ازپروژه 139 واحدی آستانه مهندسین واقع در فلکه دفاع مقدس –جنب شهرداری تاریخی وفرهنگی شیراز را با شرایط زیرخریداری نماید لذا ازمتقاضیان محترم درخواست می شود جهت ثبت نام و با کسب اطلاع بیشتر به دفترتعاونی مراجعه فرمائید. شرایط فروش : 40%   درزمان عقد قرارداد 10%   در زمان تحویل 10%   زمان تحویل سند 40%   اقساط یکساله قیمت اعلام شده بصورت تقریبی توسط فروشنده (شرکت عمران وبهسازی ) برای واحدهای دوخوابه از قرارهرمترمربع 16/500/000ریال وبرای واحدهای یک خوابه ازقرارهرمترمربع17/000/000ریال می باشد.

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 13 اکتبر 2015

قابل توجه اعضای محترم پروژه 84واحدی پارسه مهندسین شهرجدید صدرا باتوجه به درخواست اعضاء و تصویب هیات مدیره تعاونی مقرر گردید نشستی در خصوص روند پیشرفت پروژه و تصمیم گیری درخصوص بعضی از مسائل باحضور اعضاء محترم انجام گیرد: زمان :روز دوشنبه مورخ1394/07/27 مکان: سازمان نظام مهندسی باتوجه به اینکه تعیین مکان توسط سازمان نظام مهندسی استان فارس انجام گرفته در صورت تغییر در زمان و مکان نشست عمومی ،موضوع به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 19 آگوست 2015

ازآنجاکه تعدادی واحدآپارتمان یک خوابه درطراحی پروژه پیش بینی شده است چنانچه اعضاء محترم تمایل داشته باشند نسبت به جایگزین کردن با واحدهای دوخوابه که دارای شرایط زیرمی باشد به دفترشرکت تعاونی مراجعه نمایند.   1. متراژ مفید ومشاع هرواحد بطورمتوسط 84 مترمربع . 2. پیش بینی قیمت تمام شده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری هرمترمربع 14/780/000 ریال . 3. کسر پیش پرداخت واقساط قبلی به مبلغ   390 میلیون ریال . 4. تعداد اقساط : 9 قسط با دوره سه ماهه پرداخت هرقسط 66/638/000 ریال . 5. تسهیلات 250میلیون ریال (درصورت توافق بانک عامل ).

ادامه مطلب
پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

admin
در تاریخ 18 مارس 2015

قابل توجه سهامداران پروژه پارسه مهندسین صدرا باتوجه به قرارداد منعقده تعاونی مسکن باشرکت انبوه سازمبنی برساخت پروژه پارسه مهندسین درقالب 3 بلوک 8 طبقه بشرح ذیل اقدامات انجام شده به اطلاع می رساند : الف : مشخصات پروژه : 1-اسکلت بتنی + سقف تیرچه وفوم . 2-هربلوک دوطبقه زیرزمین وهمکف شامل پارکینگ پیلوت + انباری+ لابی ودو دستگاه آسانسور ویک واحد سالن اجتماعات شامل سه بلوک . 3-طبقه 1 تا5 شامل 20 واحد دوخوابه و5 واحد یک خوابه . 4-طبقه ششم شامل 2 واحد سه خوابه ویک واحد یک خوابه . 5-متراژ مفید و مشاع دوخوابه 100تا 110متر مربع 6-متراژ مفید و مشاع یک خوابه 80 تا 85 مترمربع ب: پشرفت فیزیکی پروژه : 1-اصلاح پروانه جدید ساختمانی شامل ...

ادامه مطلب