یکشنبه, 03 شهریور 1398

وبسایت های مرتبط

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار روزنامه ها

اوضاع جوی

سخن روز

هرگاه اراده كنيد، مي‌توانيد با دوستانه رفتار كردن، احساس دوست داشتني بودن نماييد.((آنتوني رابينز))

عکس روزآمار بازدید

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 15 مرداد 1398 ساعت 13:05

 

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا

 

 باسلام واحترام 

به استحضارمیرساند عملیات احداث وتکمیل پروژه با برنامه زمانبندی تنظیمی تاپایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. دراین راستا همکاری متقابل سازنده شریک سرمایه گذارو پیش فروشنده آپارتمان درتسریع کار واعضاء محترم در پرداخت اقساط به موقع رسیدن به این مهم خواهد بود.

قابل توجه اعضاء محترم:

1-تاکنون 4 قسط ازاقساط پرداخت نشده است دیون معوق عضو درقالب این 4 قسط بایستی تاپایان سال جاری پرداخت گردد براساس تصمیم هیئت مدیره نحوه پرداخت اقساط معوق  به شرح زیرمی باشد:

قسط اول با تاریخ سررسید 25/5/98

قسط دوم با تاریخ سررسید 25/07/98

قسط سوم با تاریخ سررسید25/09/98

قسط چهارم با تاریخ سررسید 25/11/98

1-میزان 5 % ازبدهی اعضاء همزمان باتنظیم سند درمحضراسناد رسمی به پیش فروشنده تحویل می گردد.

2-براساس مفاد قرارداد 25 میلیون تومان تسهیلات دربدهی اعضاء منظورنشده است مبلغ تسهیلات به سقف 40 میلیون افزایش یافته که باسود دوران مشارکت 18 % برای افراد متقاضی دریافت تسهیلات توسط هیئت مدیره تعاونی به نیابت ازاعضاء دریافت خواهد شد بدیهی است پرداخت اصل وسود تسهیلات به عهده عضوتعاونی خواهد بود.

3-به افراد خوش حساب پروژه بابت سرمایه گذاری درقطعه زمین 14 ازطرح 50 هکتاری سودی براساس مصوبات مجمع عمومی شهریورماه 97 واردیبهشت ماه 98 سودمتعلق ناشی ازارزش افزوده زمین متعلق می گیرد ومیزان اصل وسود سپرده این اعضاء ازمبلغ بدهی اقساط معوق کسرخواهد گردید.

4-بابت بدهی اقساط معوق ودیرکرد اقساط اعلامی ازتاریخ 25/5/98 ماهیانه 5/2 درصد دیرکرد بابت هرقسط به عنوان جریمه بدحسابی عضو لحاظ خواهد گردد.

5-تاخیردراقساط معوق بیش ازدوقسط مشمول مفاد قرارداد (فسخ یک طرفه )توسط تعاونی خواهد بود.

6-ازتاریخ 16/05/98 ظرف مدت 4 روز این نامه متقاضیان دریافت تسهیلات ضمن مراجعه به تعاونی نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه وتقاضانامه تسهیلات اقدام فرمائید عواقب عدم دریافت تسهیلات به عهده عضومحترم می باشد.

 

                                                                                       باتشکر وتجدید احترام

                                                                                                       هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی
                                                                                                         ساختمان استان فارس

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

نوشته شده توسط سه شنبه, 11 تیر 1398 ساعت 16:36

 

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت00: 18 روزشنبه مورخ 22/04/98  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نشانی : میدان بسیج(فلکه فرودگاه)–کوچه 40انقلاب–پلاک 5طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد.ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

 

دستورجلسه:

1-بررسی وتصویب صورت های مالی  سال 96-97

 

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرشناسایی ویا عضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز سه شنبه  مورخ 21/03/98  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادیتشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیات مدیره

2-قرائت  گزارش بازرسین

3-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

4-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل بازرسین جهت سال مالی 98

5-تصمیم گیری درخصوص تقسیم مبالغ حاصل ازفروش اموال طبق مقررات .

6-بررسی وتصویب صورت های مالی  سال 96-97

7-تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 .

8-تعیین خطی مشی آینده تعاونی .

9- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال97 .

10-اتخاذتصمیم درخصوص تاسیس شرکت تعاونی های جدید موضوع دستورالعمل اداره تعاون

11-تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز .

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

2-جهت تنظیم وکالت به منظورشرکت درمجمع ازتاریخ18/03/98 لغایت 20/03/98درساعت اداری به دفترتعاونیمراجعه فرمائید.

                                                                        

                                                                                                      تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

نوشته شده توسط سه شنبه, 27 فروردين 1398 ساعت 17:55

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روز چهارشنبه  مورخ 01/03/98  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیات مدیره

2-قرائت  گزارش بازرسین

3-انتخابات اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

4-انتخابات اصلی وعلی البدل بازرسین جهت سال مالی 98

5-تصمیم گیری درخصوص تقسیم مبالغ حاصل ازفروش اموال طبق مقررات .

6-بررسی وتصویب صورت های مالی  سال 96-97

7-تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 .

8-تعیین خطی مشی آینده تعاونی .

9- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال97 .

10-اتخاذتصمیم درخصوص تاسیس شرکت تعاونی های جدید موضوع دستورالعمل اداره تعاون

11-تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز .

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرشناسایی ویا عضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

2-کلیۀ افرادی که کاندیدای سمت عضویت هیئت مدیره وبازرسین می باشند می توانند ازتاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از ساعت اداری 30/8 لغایت 13 به دفتر تعاونی مراجعه و درخواست کتبی خود را طبق فرم وزارت تعاون تکمیل و ارائه نمایند.

تصاویرمدارک لازم: آخرین مدرک تحصیلی –کارت ملی- شناسنامه–کارت نظام وظیفه –دو قطعه عکس 4×3- کارت عضویت – جوابیه عدم سوءپیشینه ازمرکزتشخیص هویت شهرستان شیراز.                  

                                                                         

                                                                                                      تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

توزیع اصل و سود سهام

نوشته شده توسط سه شنبه, 07 اسفند 1397 ساعت 13:28

قابل توجه سهام داران عمومی واعضاء تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

  به استحضارمیرساند براساس مصوبه مجمع عمومی سال 88 این تعاونی ازمحل سهام عمومی (600هزارتومانی) اعضاء سرمایه گذاری درخریداموال منقول وغیرمنقول انجام پذیرفته وبراساس مصوبه سال 96 همین تعاونی فروش اموال سرمایه گذاری دردستورکار قرارگرفته است. ازآنجاکه سیاست گذاری این تعاونی در راستای خدمات عمومی این تعاونی به کل اعضاء پایان یافته وهمچنین درطول مدت فعالیت شرکت با وجود تعریف بیش از 50 پروژه مختلف استقبالی     ازسوی اعضاء صورت نگرفته لذا این تعاونی درنظردارد نسبت به توزیع اصل وسودسهام براساس سنوات عضویت اقدام کند لذا ازهمه سهام داران عمومی پروژه وهمچنین آندسته اعضاء محترمی که خدماتی ازتعاونی دریافت نموده اند (پروژه هفت برم ،پروژه هزار ، پروژه مسکن مهرصدرا) وآندسته اعضایی که امتیاز دریافتی ازتعاونی را به غیر واگذار نموده اند به جزء سهام داران پروژه های خاص (پروژه پارسه مهندسین صدرا- فاز1و2 مجموعه آستانه مهندسین) درخواست می گردد ازمورخ 10/12/97 لغایت 25/12/97 بادردست داشتن مدرک هویتی "کارت عضویت تعاونی وبرگه اوراق سهام" به تعاونی مراجعه وضمن پرکردن فرم انصراف،مطالبات خود را دریافت نمایند بدیهی است درصورت عدم مراجعه درتاریخ تعیین شده میزان مطالبات سهام داران درحساب مشخص بلوکه می گردد.

این اطلاعیه طی دو نوبت 15 روزه ازطریق مراجع قانونی اطلاع رسانی به آگاهی اعضاخواهد رسید.

1-پس ازطی آخرین تاریخ اعلام شده جهت تسویه حساب سهام داران فوق طبق مقررات ازعضویت درتعاونی خارج می گردند.

2-برگ اوراق سهام اعضاء درپایان زمان اعلام تسویه حساب فاقداعتبارمی باشد.

3-فعالیت اعضامحترم درقالب تعاونی های کوچک بامجوز اداره تعاون وعضویت درقالب سرمایه گذاری در" تعریف امورپروژه محور" بلامانع می باشد.

 

آگهی مزایده اموال

نوشته شده توسط یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 14:55

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (127.000.000 ریال ) را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب یک فقره چک بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش امتیاز آپارتمان به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-فروش مورد مزایده قطعی است .

7-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهد گردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.

                                                                   

                                                نماینده کمیسیون معاملات :                                          مدیرعامل :

 

به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

امتیازیک واحد آپارتمان دوخوابه به مساحت تقریبی 100 مترمربع سندخوردرمرحله تکمیلی اسکلت وآجرچینی (قیمت امتیازپایه برای هرواحد)

 به آدرس : شهرجدیدصدرا -بلوارزاگرس

1.270.000.000

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهروامضاء واثرانگشت :

تاریخ پاسخ به استعلام :

  آدرس :

شماره تلفن :

آگهی مزایده اموال

نوشته شده توسط یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 21:50

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (127.000.000 ریال ) را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب یک فقره چک بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش امتیاز آپارتمان به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-فروش مورد مزایده قطعی است .

7-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهد گردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.

                                                                   

                                                نماینده کمیسیون معاملات :                                          مدیرعامل :

 

به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

امتیازیک واحد آپارتمان دوخوابه به مساحت تقریبی 100 مترمربع سندخوردرمرحله تکمیلی اسکلت وآجرچینی (قیمت امتیازپایه برای هرواحد)

 به آدرس : شهرجدیدصدرا -بلوارزاگرس

1.270.000.000

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهروامضاء واثرانگشت :

تاریخ پاسخ به استعلام :

  آدرس :

شماره تلفن :

مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم

نوشته شده توسط جمعه, 14 دی 1397 ساعت 09:33

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روزشنبه مورخ 22/10/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادیتشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره جهت بررسی طبق مقررات.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه.(این بند پیرو نامه بشماره2206/31/97 اتاق تعاون استان فارس ازدستورکار مجمع خارج گردید.)

5-انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل سال مالی 97. .(این بند پیرو نامه بشماره2206/31/97 اتاق تعاون استان فارس ازدستورکار مجمع خارج گردید.)

6-بررسی بودجه جاری سال 97 .

7- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال96 .

8-اخذ تصمیم درمورد تقسیم وپرداخت وجوه حاصل ازفروش اموال وسودمتعلقه و رسیدگی وتصمیم گیری درخصوص اموال غیرمنقول که تاکنون فروخته نشده است.

9-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس شرکت تعاونی های جدید وتقسیم وتفکیک آن ازتعاونی مسکن فعلی.

10-تصویب آیین نامه های داخلی موردنیاز

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

 

 2-جهت تنظیم وکالت به منظورشرکت درمجمع از تاریخ  16/10/97 لغایت 19/10/97 درساعت اداری به دفترتعاونی مراجعه فرمائید.

 

                                                                                                                                                              تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 10:56

   

عضو محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا1:

از آنجا که جنابعالی تقاضای دریافت تسهیلات 35میلیونی با بهره 18درصد جهت اجرای پروژه را داشته اید و درخواست کتبی خود در این ارتباط را تاکنون به دفتر تعاونی تحویل

نداده اید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 97/09/15 به دفتر تعاونی مراجعه نمائید.

در غیر اینصورت عواقب دریافت تسهیلات برعهده شماست و عدم حضور شما به منزله پذیرش دریافت تسهیلات میباشد.

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روزچهارشنبه مورخ 05/10/97  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره جهت بررسی طبق مقررات.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه.

5-انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل سال مالی 97

6-بررسی بودجه جاری سال 97 .

7- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال96 .

8-اخذ تصمیم درمورد تقسیم وپرداخت وجوه حاصل ازفروش اموال وسودمتعلقه و رسیدگی وتصمیم گیری درخصوص اموال غیرمنقول که تاکنون فروخته نشده است.

9-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس شرکت تعاونی های جدید وتقسیم وتفکیک آن ازتعاونی مسکن فعلی.

10-تصویب آیین نامه های داخلی موردنیاز

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

2-کلیۀ افرادی که کاندیدای سمت عضویت هیئت مدیره وبازرسین می باشند می توانند ازتاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت هفت روز از ساعت اداری 30/8 لغایت 13 به دفتر تعاونی مراجعه و درخواست کتبی خود را طبق فرم وزارت تعاون تکمیل و ارائه نمایند.

تصاویرمدارک لازم: آخرین مدرک تحصیلی –کارت ملی- شناسنامه–کارت نظام وظیفه –دو قطعه عکس 4×3- کارت عضویت – جوابیه عدم سوءپیشینه ازمرکزتشخیص هویت شهرستان شیراز.                      

                                                                     

                                                                                                      تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

 

منتفی شدن مجمع 97/08/21

نوشته شده توسط یکشنبه, 20 آبان 1397 ساعت 11:01

                                                                           

 

بنام خدا

اعضای محترم تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی 

بنا به  تصمیم اداره  تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز طی نامه شماره 149448/97 مورخ 15/08/1397 به این تعاونی وصول گردیده ،برگزاری این مجمع عمومی مورخ

21/08/1397 به تعویق افتاد و زمان برگزاری  مجمع جدید متعاقبا اعلام میگردد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

نوشته شده توسط جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 13:46

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز دوشنبه مورخ 21/08/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادی تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً هرعضو می تواند علاوه بر رأی خود سه رأی با وکالت وهرغیر عضویک رأی با وکالت داشته باشد و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره که وفق قوانین ومقررات به عهدۀ مجمع عمومی قرارمی گیرد.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-پیشنهاد وتصویب بودجه سال 97 .

5- کاهش سرمایه ازخروج اعضاء درسال96 .

6-بررسی وتصمیم درخصوص اموال غیرمنقول تعاونی که تاکنون فروخته نشده .

7-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس تعاونی های کوچک موضوع نامه اداره تعاون.

8-اتخاذ تصمیم درخصوص امورمرتبط بانقدینگی موجود در صندوق تعاونی ازجمله نحوه برداشت ازحساب، تعیین میزان ذخیره قانونی صندوق اعلام میزان سود واریزی عملکردی بانک عامل و...

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

2-جهت تنظیم وکالت به منظورشرکت درمجمع از تاریخ  12/08/97 لغایت 15/08/97 درساعت اداری به دفترتعاونی مراجعه فرمائید.

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روز یکشنبه مورخ 29/07/97  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً هرعضو می تواند علاوه بر رأی خود سه رأی با وکالت وهرغیر عضویک رأی با وکالت داشته باشد و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره که وفق قوانین ومقررات به عهدۀ مجمع عمومی قرارمی گیرد.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-پیشنهاد وتصویب بودجه سال 97 .

5- کاهش سرمایه ازخروج اعضاء درسال96 .

6-بررسی وتصمیم درخصوص اموال غیرمنقول تعاونی که تاکنون فروخته نشده .

7-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس تعاونی های کوچک موضوع نامه اداره تعاون.

8-اتخاذ تصمیم درخصوص امورمرتبط بانقدینگی موجود در صندوق تعاونی ازجمله نحوه برداشت ازحساب، تعیین میزان ذخیره قانونی صندوق اعلام میزان سود واریزی عملکردی بانک عامل و...

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

 

                                                                                              

                                                                                                      تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط شنبه, 24 شهریور 1397 ساعت 11:37

 

 

اعضاء و سهامداران محترم پروژه پارسه مهندسین فاز یک صدرا

باسلام و احترام

به استحضار میرساند اصلی ترین عامل پیشرفت عمرانی پروژه پرداخت به موقع اقساط توسط اعضاء محترم میباشد .

از بدهکاران محترم مستدعی است حداکثر تا مورخ 15/07/1397نسبت به پرداخت اقساط معوق اقدام فرمایند .بدیهی است پی گیری دریافت تسهیلات اعطایی بانک مسکن و فروش سهم اعضاء از قطعه 14 مجموعه 50هکتاری از زمین مجاور توسط هئیت مدیره در دست پیگیری است.

مهار تورم افسار گریخته مصالح و دستمزد تنها با خرید نقدی و انباشته مصالح مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود. ضمنا به استحضار میرساند از تاریخ15/07/1397 به بعد کلیه اقساط معوق اعضاء با خسارت جریمه دیرکرد 20 درصد روز شمار مواجه خواهد گردد ،همچنین  تامین خسارت تاخیر از شریک سرمایه گذارو سازنده  منوط به تعهدات مالی اعضاء خواهد بود.

لذا مستدعی است با توجه به بهبودی بازار مسکن در اسرع وقت نسبت به پرداخت اقساط معوق حداکثر تا زمان اعلامی اقدام لازم مبذول بفرمائید

با تجدید احترام-علیرضا رودکی

مدیرعامل

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 10:38

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو

باسلام و احترام

علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت.

طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا نگهداری زمین در مدت اعلامی به هیچ وجه به ضرر اعضاء محترم نخواهد بود

                                                                   با احترام-مدیرعامل

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 10:33

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو

باسلام و احترام

علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت.

طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا نگهداری زمین در مدت اعلامی به هیچ وجه به ضرر اعضاء محترم نخواهد بود

                                                                   با احترام-مدیرعامل

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 10:52

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 10:50

انصراف از عضویت

نوشته شده توسط سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 17:58

اعضای محترم :

ازسهامداران محترمی که قصد انصراف از عضویت درتعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی را دارد. تقاضامند است جهت تکمیل فرم انصراف درساعات اداری ازتاریخ شنبه

9/4/97 تاپایان روز دوشنبه 25/4/97 به دفترتعاونی به نشانی : شیراز – فلکه فرودگاه (میدان بسیج ) –انتهای کوچه 40- پلاک 5-طبقه دوم مراجعه فرمائید.

شماره تماس 38305421

خرید اموال غیرمنقول به صورت سهامی

نوشته شده توسط سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:25

اعضای محترم:

جهت اطلاع بیشتر و ثبت نام جهت خرید سهام از مورخ97/04/09 لغایت تا پایان وقت اداری دوشنبه97/04/25 به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

نوشته شده توسط سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 16:47

 سهامداران محترم پارسه صدرا یک:

به اطلاع میرساند با توجه به اینکه در مورخ97/04/09 روز شنبه لیست متقاضیان دریافت تسهیلات جهت درج در پرونده به بانک مسکن اعلام

میگردد لذا به استحضار میرساند در لیست موجود صرفا نام افرادی که قبلا متقاضی عدم دریافت تسهیلات را امضاء کرده اند از لیست خارج و مابقی به عنوان متقاضی دریافت

تسهیلات  به بانک اعلام خواهند شد.

مسکن مهر

نوشته شده توسط یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 11:55

لیست اسامی و انتخاب واحد های مسکن مهر سازمان نظام مهندسی واقع در شهر صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 10:31

سهامداران محترم پارسه صدرا1:

با توجه به انجام مراحل تسهیلات بانکی، در صورت موافقت بانک با تسهیلات مسکن مهر با سود 9درصد (25میلیون تومان 4درصد +10میلیون تومان 20درصد) در صورت عدم موافقت بانک با رسوب واوراق 22درصد. بدون رسوب و اوراق18درصد- مدت دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی 18ماه با قابلیت تبدیل به 24ماه-نحوه پرداخت اقساط به صورت فروش اقساطی برای هر واحد تا سقف 40میلیون تومان با سود18درصد10ساله خواهشمند است،جهت امضاء موافقت نامه وام از96/12/05تا 96/12/12 به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید. 

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 26 دی 1396 ساعت 16:44

سهامداران محترم پارسه صدرا یک:

با توجه به اعلام وصولی قسط جدید در مورخ96/11/05 و ارسال چکهای اعضاء به بانک،خواهشمند است نسبت به تکمیل موجودی اقدام فرمایید.در غیر اینصورت با درخواست

کتبی تا تاریخ96/10/26امور مالی را مطلع سازید.باسپاس 38305421

لیست اسامی متقاضیان انصراف از عضویت تعاونی

نوشته شده توسط سه شنبه, 21 آذر 1396 ساعت 12:32

لیست اسامی متقاضیان انصراف از عضویت تعاونی که بصورت کتبی و پیامکی به شرکت تعاونی اعلام کرده اند. جهت دیدن اسامی به فایل پیوست مراجعه کنید

آگهی مزایده اموال

نوشته شده توسط دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 23:58

                                                                                    آگهی مزایده اموال 

تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 06/03/96 درنظردارد نسبت به فروش اموال غیرمنقول تعاونی به شرح زیراقدام نماید.

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی (ریال )

1

زمین باغ رزی پلاک ثبتی 6.40 بخش هفت ازناحیه 3 شیراز واقع در روستای دهنو قلندری به مساحت 2506.93 مترمربع شامل 18946.1 مترمربع باغ انگوری  و6118.82 مترمربع زمین بی درخت وهمچنین تعیین ارزش ریالی یک حلقه چاه عمیق به میزان 31.75 درصد از 100 سهم مشاع مربوط به زمین باغ رزی

3869211300

 

متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشارآگهی تا آخر وقت اداری مورخ 10/08/96 جهت دریافت اسناد مزایده ورؤیت اموال ودریافت اطلاعات بیشتربه آدرس شیراز: بلوارزرهی-خیابان انصار- پلاک 58 دفتر تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس مراجعه یا به شماره تلفن های ثابت: 36489200 - 36488938 یا تلفن همراه : 09171115534  تماس حاصل فرمائید.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست