دوشنبه, 31 تیر 1398

اوضاع جوی

سخن روز

باز اندر کوچه بازار نگاه روزگار بوی فصل سبزه می آید به بار از برای بهترین آغاز چندی بیش نیست صبر باید کرد که برگردد بهار...

عکس روزآمار بازدید

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

استعلام مزایده وانت نیسان پیکاپ88 مطلب ویژه

نوشته شده توسط  منتشرشده در متفرقه شنبه, 14 مرداد 1396 ساعت 13:45
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

                                                                        

 استعلام مزایده   

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ 21/05/96درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

 شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (50000000 ریال )  را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب چک بانکی بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس عهده بانک تجارت شعبه ستارخان حساب پس انداز 783334720 تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 90 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-  10 % باقیمانده ازقیمت مزایده درزمان نقل وانتقال سند در دفاتر محضراسناد رسمی اعلامی تعاونی توسط برنده مزایده به صورت چک بانکی تحویل نماینده تعاونی گردد.

7-بازدید ومعاینه فنی ازمورد مزایده صرفاً دردفتر تعاونی انجام می گیرد .

8-فروش مورد مزایده قطعی است .

9-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

10-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهدگردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.                                                               

 به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد. 

جهت دانلود فرم مزایده به قسمت بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

یک دستگاه وانت  نیسان پیکاپ مدل 1388

           500000000

 

بازدید 1278 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 06:41

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست