یکشنبه, 03 شهریور 1398

اوضاع جوی

سخن روز

هرگاه اراده كنيد، مي‌توانيد با دوستانه رفتار كردن، احساس دوست داشتني بودن نماييد.((آنتوني رابينز))

عکس روزآمار بازدید

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

آگهی مزایده اموال مطلب ویژه

نوشته شده توسط  منتشرشده در متفرقه یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 14:55
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آگهی مزایده اموال صدرا آگهی مزایده اموال صدرا

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (127.000.000 ریال ) را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب یک فقره چک بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش امتیاز آپارتمان به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-فروش مورد مزایده قطعی است .

7-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهد گردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.

                                                                   

                                                نماینده کمیسیون معاملات :                                          مدیرعامل :

 

به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

امتیازیک واحد آپارتمان دوخوابه به مساحت تقریبی 100 مترمربع سندخوردرمرحله تکمیلی اسکلت وآجرچینی (قیمت امتیازپایه برای هرواحد)

 به آدرس : شهرجدیدصدرا -بلوارزاگرس

1.270.000.000

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهروامضاء واثرانگشت :

تاریخ پاسخ به استعلام :

  آدرس :

شماره تلفن :

بازدید 526 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 07:55

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست