یکشنبه, 03 شهریور 1398

اوضاع جوی

سخن روز

هرگاه اراده كنيد، مي‌توانيد با دوستانه رفتار كردن، احساس دوست داشتني بودن نماييد.((آنتوني رابينز))

عکس روزآمار بازدید

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

پروژه پارسه مهندسین صدرا

منتشرشده در پروژه پارسه صدرا یک
سه شنبه, 15 مرداد 1398 ساعت 13:05
  قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا    باسلام واحترام  به استحضارمیرساند عملیات احداث وتکمیل پروژه با برنامه زمانبندی تنظیمی تاپایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. دراین راستا همکاری متقابل سازنده شریک سرمایه گذارو پیش فروشنده آپارتمان درتسریع کار واعضاء محترم در پرداخت اقساط به موقع رسیدن به این مهم خواهد بود. قابل توجه اعضاء محتر...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

منتشرشده در متفرقه
سه شنبه, 11 تیر 1398 ساعت 16:36
  جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت00: 18 روزشنبه مورخ 22/04/98  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نشانی : میدان بسیج(فلکه فرودگاه)–کوچه 40انقلاب–پلاک 5طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد.ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موض...
جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز سه شنبه  مورخ 21/03/98  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادیتشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آ...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

منتشرشده در متفرقه
سه شنبه, 27 فروردين 1398 ساعت 17:55
جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روز چهارشنبه  مورخ 01/03/98  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه ح...

توزیع اصل و سود سهام

منتشرشده در متفرقه
سه شنبه, 07 اسفند 1397 ساعت 13:28
قابل توجه سهام داران عمومی واعضاء تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس   به استحضارمیرساند براساس مصوبه مجمع عمومی سال 88 این تعاونی ازمحل سهام عمومی (600هزارتومانی) اعضاء سرمایه گذاری درخریداموال منقول وغیرمنقول انجام پذیرفته وبراساس مصوبه سال 96 همین تعاونی فروش اموال سرمایه گذاری دردستورکار قرارگرفته است. ازآنجاکه سیاست گذاری این ت...

آگهی مزایده اموال

منتشرشده در متفرقه
یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 14:55
کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید.  شرایط شرکت درمزایده : 1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ ...

آگهی مزایده اموال

منتشرشده در متفرقه
یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 21:50
کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید.  شرایط شرکت درمزایده : 1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ ...

مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم

منتشرشده در متفرقه
جمعه, 14 دی 1397 ساعت 09:33
جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روزشنبه مورخ 22/10/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادیتشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19...

پروژه پارسه مهندسین صدرا

منتشرشده در پروژه پارسه صدرا یک
سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 10:56
    عضو محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا1: از آنجا که جنابعالی تقاضای دریافت تسهیلات 35میلیونی با بهره 18درصد جهت اجرای پروژه را داشته اید و درخواست کتبی خود در این ارتباط را تاکنون به دفتر تعاونی تحویل نداده اید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 97/09/15 به دفتر تعاونی مراجعه نمائید. در غیر اینصورت عواقب دریافت تسهیلات برعهده شماست و عدم ...
جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روزچهارشنبه مورخ 05/10/97  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در...

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست