آپارتمان مجموعه جنت  فراخوان شماره ۳۸

 به نام خدا

آگهی فراخوان عمومی پیش خرید آپارتمان مجموعه جنت

فراخوان شماره ۳۸

قابل توجه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظر دارد نسبت به پیش خرید تعدادی محدود آپارتمان مسکونی به شرح زیراقدام نمائید.

نشانی : محل اجرای پروژه :

انتهای خیابان شهید آقایی کوچه ۱۸ مجاور جنب باغ بانوان به شرح (کروکی پیوست ).

ویژگی  پروژه جنت :                                                                                                                                                                                                                                                                     

مجموعه تجاری مسکونی به مساحت عرصه تقریبی ۳۶۰۰ مترمربع و  زیربنای  تقریبی ۱۲۰۰۰ مترمربع درقالب حدود ۱۰۰ واحد مسکونی احداث می گردد.

متوسط هرواحد پیش خریداری شده شامل ۱۲۰مترمربع فضای مفید آپارتمان دوخوابه به انضمام مساحت تقریبی ۱۲ مترمربع پارکینگ وحدود ۳ مترمربع انباری خواهد بود (جمعاً ۱۳۵ واحد سند خور خواهد بود).

قیمت هرمترمربع آپارتمان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد .

هزینه تکمیل تجهیزات داخلی وتزئینات برعهده پیش خریدار می باشد.

مدت زمان اجرای پروژه ۴۸ ماه می باشد .

نحوه پرداخت اقساط : جمع کل  برآورد ریالی هر آپارتمان ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان  .

الف- ۳۰ %مبلغ همزمان باعقدقراردادعضوباتعاونی(حداکثرزمان پرداخت۶۰ روزازتاریخ درج آگهی)معادل ۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ب-۵ % همزمان با اخذ پروانه ساختمانی ۱۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان  (حداکثر۶ ماه پس ازعقد قرارداد بین تعاونی وپیش فروشنده)

ج-۵۵ % معادل ۱.۳۳۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان به مدت ۳۶ ماه در ۱۲ قسط سه ماهه (مبلغ متوسط سه ماهه ۱۱۱.۳۷۵.۰۰۰ تومان )

د-۵ % همزمان با تحویل آپارتمان معادل  121.500.000 تومان

 ه-۵ % همزمان با تحویل سند معادل ۱۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت ثبت نام ازتاریخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۲لغایت ۱۴۰۱.۰۶.۱۰

مهلت عقد قرارداد واریزی پیش پرداخت  1401.06.10 لغایت ۱۴۰۱.۰۶.۲۰

  یابه دفترتعاونی مسکن به شماره ۳۶۳۰۵۸۴۵ -۳۶۳۰۵۸۷۲ تماس حاصل نموده یابه نشانی این تعاونی به آدرس قصردشت- ابتدای ایمان شمالی -کوچه ۱۷ وکلا- ساختمان خلدبرین ۴ -طبقه اول –واحدیک  درساعت اداری ۸.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰ مراجعه فرمائید.

                                                                                                                       

 

مدیر وبسایت
در تاریخ 10 آگوست 2022
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.