پروژه شهریار

بدینوسیله به اطلاع عموم اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن می رساند باپیگیری های صورت گرفته وتفاهم نامه منعقده پروژه ای بامشخصات ذیل تعریف وپیشنهاد می گردد.

۱- نام پروژه :    پروژه مسکونی  شهریار

۲- محل اجرای پروژه :   شیراز-بلوار گلستان-خیابان استاد شهریار-کوچه۸-سمت چپ-فرعی دوم

۳- تعداد واحدسهم تعاونی :  ۱۸ واحد

۴- مجری پروژه :  شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی

۵- زمان تحویل :  ۳۶ ماه

۶- نحوه پرداخت: (کلیه مبالغ به  تومان می باشد)

۷-جزئیات  کل پروژه: پلاکهای  به شماره ۹-۱۲-۱۴ که هرپلاک  شامل۴ طبقه ۸واحدی هر طبقه ۲واحد

پلاک شماره ۱۳ که شامل ۴طبقه ۱۲واحدی هر طبقه۳واحد

جهت اطلاعات بیشتر(نقشه سایت-مشخصات پروژه-جدول نحوه پرداخت) به قسمت بارگیری پیوست ها مراجعه فرمائید

جدول نحوه پرداخت

پروژه شهریار

admin
در تاریخ 13 نوامبر 2016
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.