پروژه آستانه مهندسین

سهامداران محترم پروژه آستانه مهندسین:

احتراما” به استحضار می رساند پیرو سوالات سهامداران محترم در ارتباط با برنامه های اجرا شده در زمینه انشعابات پروژه،به اطلاع میرساند که :

بلوک F,D در اواسط هفته آینده،کنتورهای بلوک نصب و آماده بهره برداری مشترکین می گردد.

بلوک E هفته آینده مورد بازدید دوم بازرسین گاز قرار میگیرد.

بلوک A هفته آینده در مرحله بازدید  بازرسین قرار میگیرد.

بلوکهای B,C در مرحله اتمام جوشکاری کلکتور میباشد که بعد از آن مورد بازدید بازرسین گاز قرار میگیرد.

آسانسورها تمامی بلوک ها مورد تایید قرار گرفته و راه اندازی شده است.

کنتورهای آب و پمپها تایید شده ومورد بهره برداری مشترکین قرار گرفته است.

درمورد برق پروژه نیز،به اطلاع میرساند که با درخواست ولتاژ برق بالاتر و برق دائم ،موافقت شده است.پیمانکار برق دائم مشخص و قرارداد منعقد گردیده است،عملیات ساخت تجهیزات و تاسیسات برقی انجام شده  و حفاری از ۱۵ مهر ماه،آغاز میگردد.

در ارتباط با نرده جدا کننده بین کوچه ضلع شمالی و شهرداری ،عملیات خرید و ساخت انجام شده و نصب نرده ها از هفته آینده آغاز میگردد.

admin
در تاریخ 3 اکتبر 2016
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.