سهامداران محترم پردیس مهندسین۱هفت برم

سهامداران محترم پردیس۱ هفت برم:

کسانیکه مبلغ۲۵۰هزارتومان را قبلا پرداخت نموده اند کارهای شخم زنی و آزمایش خاک زراعی پلاکها  آنها و تهیه سوخت و حقوق ماهیانه کارگر آبیار و نگهبان عمل شده است، بقیه سهامداران سریعا نسبت به واریز  مبلغ فوق به کارت بانک پاسارگاد۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۴۸۳۴۷ بنام مهندسین بهنام زارع –افشین سلطانی اقدام تا درسال ۹۴ عملیات اجرایی بر روی قطعات جنابعالی انجام گردد و رسید تحویل هئیت امناء در دفتر تعاونی مسکن نمائید.

۰۹۱۷۷۱۵۸۳۶۳-۰۷۱۳۶۴۸۸۴۶۶

admin
در تاریخ 22 دسامبر 2015
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.