مجمع عمومی  فوق العاده نوبت سوم

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده نوبت سوم تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ درمحل تالارآزادی واقع درضلع شمالی پارک آزادی تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر۳ رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و چنانچه حضورعضوی میسرنمی باشد می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی حق حضور واعمال را به شخص دیگری واگذار نماید.

دستورجلسه:

۱-اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال یا تمدید مهلت تعاونی

توجه :

۱-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرشناسایی ویا عضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

                                                                         

 

                                                                                                      رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی
                                                                                                ساختمان استان فارس

 

مدیر وبسایت
در تاریخ 17 ژانویه 2022
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.