مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه)  نوبت دوم  راس ساعت ۰۰: ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : شیراز – فلکه قصردشت –ابتدای همت شمالی  (خیابان وکلا )– کوچه ۱۷ وکلا-طبقه اول –واحد۱ برگزار میگردد. لذا ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت بعمل می آید که رأس ساعت مقرر درمحل مذکور حضوربهم رسانند. درصورتی که حضور عضوی به هردلیل میسرنباشد می تواند استفاده ازحضور واعمال رأی خود را به موجب وکالت رسمی ومحضری تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید .

دستورجلسه:

۱-قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره درسال ۱۴۰۰

۲-قرائت  گزارش عملکرد بازرسین درسال ۱۴۰۰

۴-بررسی وتصویب صورت های مالی  سال ۹۸-۹۹ -۱۴۰۰.

۵-تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ .

۶- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال۱۴۰۰ .

۷-تعیین پاداش بازرسین تعاونی .

 

 

مدیر وبسایت
در تاریخ 14 می 2022
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.