سهامداران محترم پردیس مهندسین۲هفت برم

سهامداران محترم پردیس مهندسین۲هفت برم

admin
در تاریخ 25 آگوست 2015

   قابل توجه سهامداران پروژه پارسه مهندسین یک صدرا   بدینوسیله به اطلاع می رساندکه پروژه پارسه مهندسین صدرا درفاز یک باتوجه به تقاضای جمعی از اعضاء و تصویب هئیت مدیره محترم قسط مهرماه به مدت یک ماه به تعویق انداخته شده است.              

ادامه مطلب
سهامداران محترم پردیس مهندسین۲هفت برم

سهامداران محترم پردیس مهندسین۲هفت برم

admin
در تاریخ 19 آگوست 2015

مجوز دیوارگذاری اطراف وارزش افزوده منوط به اجرای سیستم قطره ای با درختکاری میباشد.کسانیکه تاکنون قسط اول بمبلغ300هزارتومان پرداخت ننموده اند نسبت به واریز وجه اقدام تاشامل جریمه تاخیر نشوند. هیات امناء09171125605-36488466

ادامه مطلب