سهامداران محترم پردیس مهندسین۲هفت برم

مجوز دیوارگذاری اطراف وارزش افزوده منوط به اجرای سیستم قطره ای با درختکاری میباشد.کسانیکه تاکنون قسط اول بمبلغ۳۰۰هزارتومان پرداخت ننموده اند نسبت به واریز وجه اقدام تاشامل جریمه تاخیر نشوند.

هیات امناء۰۹۱۷۱۱۲۵۶۰۵-۳۶۴۸۸۴۶۶

admin
در تاریخ 19 آگوست 2015
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.