سهامداران محترم پردیس فاز۱هفت برم

مجوز دیوارگذاری اطراف وارزش افزوده منوط به اجرای سیستم قطره ای با درختکاری میباشد.کسانیکه تاکنون قسط اول بمبلغ۳۰۰هزارتومان پرداخت ننموده اند نسبت به واریز وجه اقدام تاشامل جریمه تاخیر نشوند.

هیات امناء۰۹۱

مجوز دیوارگذاری اطراف وارزش افزوده منوط به اجرای سیستم قطره ای با درختکاری میباشد.کسانیکه تاکنون قسط اول بمبلغ۳۰۰هزارتومان پرداخت ننموده اند نسبت به واریز وجه اقدام تاشامل جریمه تاخیر نشوند.

هیات امناء۰۹۱۷۱۱۲۵۶۰۵-۳۶۴۸۸۴۶۶

۷۱۱۲۵۶۰۵-۳۶۴۸۸۴۶۶

admin
در تاریخ 27 جولای 2015
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.