پروژه پارسه مهندسین صدرا

ازآنجاکه تعدادی واحدآپارتمان یک خوابه درطراحی پروژه پیش بینی شده است چنانچه اعضاء محترم تمایل داشته باشند نسبت به جایگزین کردن با واحدهای دوخوابه که دارای شرایط زیرمی باشد به دفترشرکت تعاونی مراجعه نمایند.


 

1. متراژ مفید ومشاع هرواحد بطورمتوسط ۸۴ مترمربع .

۲. پیش بینی قیمت تمام شده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری هرمترمربع ۱۴/۷۸۰/۰۰۰ ریال .

۳. کسر پیش پرداخت واقساط قبلی به مبلغ   ۳۹۰ میلیون ریال .

۴. تعداد اقساط : ۹ قسط با دوره سه ماهه پرداخت هرقسط ۶۶/۶۳۸/۰۰۰ ریال .

۵. تسهیلات ۲۵۰میلیون ریال (درصورت توافق بانک عامل ).

admin
در تاریخ 19 آگوست 2015
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.