گردشگری هفت برم

گردشگری هفت برم

admin
در تاریخ 1 دسامبر 2014

-اجرای مراسم کلنگ زنی درتاریخ 12/07/91 درمحل توسط ارگانهای ذیربط واطلاع رسانی توسط سایت تعاونی وصداوسیمای فارس و روزنامه های محلی خبر ونیم نگاه . 3-احداث یک حلقه چاه آب دهانه گشاد بامجوز ازمدیریت منابع آب شیراز ونصب پمپ باشافت ولوله به عمق 50 متر وپشته چاه در شاخه ها وارتفاع مختلف بطول 5/84 متر . 4-واحد نقشه برداری تعاونی پیاده کردن کلیه راههای دسترسی وحریم زمین درسطح گردشگری ومنطقه باغات . 5-اجرای عملیات راهسازی راههای دسترسی درداخل مجموعه گردشگری ومنطقه باغات . 6-خریداری بخشی ازنهال ونگهداری درفاز یک . 7-خاکبرداری وتسطیح وآماده نمودن سطح موردنیاز دربالاترین ارتفاع منطقه گردشگری جهت احداث تاسیسات مراحل بعدی . 8-دریافت پروانه ساخت ویلاهای اقامتی وتجاری از ارگانهای مربوطه . 9-پیگیری ...

ادامه مطلب